autentificare cu OpenID
Hotărâre privind reglementarea unor probleme de comerț exterior pentru nevoile Direcției Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul justiției, Mircea Ionescu-Quintus
  • contrasemnat: Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Acoperirea fondurilor necesare pentru realizarea importurilor Ministerului Justiției destinate nevoilor Direcției Generale a Penitenciarelor se asigură din:

a) sumele rezultate din activitatea desfășurată la Regia Autonomă „Multiproduct”, de persoanele condamnate, după deducerea cotei prevăzute de lege, ce revine acestora ca drepturi bănești;
b) sumele puse la dispoziția Ministerului Justiției de la bugetul administrației centrale de stat, pentru diferența rămasă neacoperită.

Art. 2. - Fondurile prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția Regiei Autonome „Multiproduct”, care le va evidenția într-un cont distinct și le va folosi pentru realizarea importurilor necesare Direcției Generale a Penitenciarelor.

Art. 3. - Cheltuielile pentru activitățile de export și import necesare Direcției Generale a Penitenciarelor se vor efectua din fondurile prevăzute la art. 1 lit. a) prin Regia Autonomă „Multiproduct”.

Art. 4. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1992.