autentificare cu OpenID
Hotărâre privind obiectivul de investiții „Biblioteca Națională”
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul culturii, Ludovic Spiess
  • contrasemnat: Ministrul învățământului și științei, Mihail Golu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, titularul unic de investiție pentru obiectivul „Biblioteca Națională” este Ministerul Culturii.

Art. 2. - Indicatorii tehnico-economici și principalele caracteristici aferente corpului de clădire „Aula” și părților comune cu Biblioteca Națională, care au aparținut Institutului Național de Informare și Documentare, rămân neschimbați.

Art. 3. - Ministerul Învățământului și Științei - Institutul Național de Informare și Documentare va preda, pe bază de protocol, Ministerului Culturii, documentele și documentațiile tehnico-economice privind corpul de clădire „Aula” și părțile comune cu Biblioteca Națională.