autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea unor centre de cercetare științifică în structura Academiei Române
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Președintele Academiei Române, Mihai Drăgănescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează următoarele centre de cercetare științifică în structura Academiei Române:

  • Centrul de Cercetări Economice „Gheorghe Zane” Iași, în cadrul Filialei din Iași a Academiei Române;
  • Centrul pentru Noi Arhitecturi Electronice, București;
  • Centrul de Cercetări pentru Oenologie Iași, în cadrul Filialei din Iași a Academiei Române;
  • Centrul de Imunologie București, în cadrul Institutului de Virusologie „Ștefan S. Nicolau” București.

Art. 2. - Centrele de la art. 1 se organizează și vor funcționa ca unități de cercetare fundamentală și de cercetări avansate ale Academiei Române, fără personalitate juridică, cu autonomie științifică și economică, în limita numărului de personal și a fondurilor bugetare alocate Academiei Române, fără nici o suplimentare a acestora.