autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru acordarea cetățeniei române
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul justiției, Mircea Ionescu-Quintus
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În temeiul art. 9 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, se acordă cetățenia română persoanelor străine prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - În temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991 se acordă cetățenia română persoanelor care au avut această cetățenie și care cer redobândirea ei, cu păstrarea domiciliului în străinătate, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezente hotărâre.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista
persoanelor pentru care s-a aprobat dobândirea cetățeniei române în temeiul art. 9 din Legea nr. 21/1991

1. Zaiser Richard, cetățean german, născut la data de 25 decembrie 1937 în localitatea Neu Elft, Basarabia, fiul lui Emanuel și Hilda, domiciliat în Sibiu, str. Livezii nr. 54, județul Sibiu.

2. Tomowsky Vane, persoană fără cetățenie, născut la data de 9 septembrie 1940 în localitatea Tujlați, Grecia, fiul lui Lazo și Zisca, domiciliat în comuna Bazna nr. 221, județul Sibiu.

3. Cuza Bechara Nabila, cetățean sirian, născută la data de 8 martie 1948 în localitatea Bazzak, Siria, fiica lui Adib și Asma, domiciliată în București, str. Dristor nr. 97-119, bl. 63, sc. 2, et. 10, ap. 300, sectorul 3.

4. Abdul Nasser Sakr, cetățean sirian, născut la data de 25 martie 1958 în localitatea Iadla-Salib, Siria, fiul lui Nadim și Chafika, domiciliat în București, intr. Cap. Gheorghe Preoțescu nr. 8, sectorul 4.

5. Jamal Ghazi Chaikho, cetățean sirian, născut la data de 17 iulie 1957 în localitatea Alep, Siria, fiul lui Ahmad și Nawal, domiciliat în București, str. Focșani nr. 10, bl. M 193, et. 4, ap. 26, sectorul 5.

6. Sofyan Hassoun Yousif, cetățean irakian, născut la data de 1 august 1963 în localitatea Der-Elzor, Siria, fiul lui Yousif și Fatma, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Ion Meșter nr. 3, sc. VI, bloc 6, ap. 53, et. 1, județul Cluj.

7. El Sakka Mazen, cetățean egiptean, născut la data de 10 mai 1964 în localitatea Kuwait, Palestina, fiul lui Awni și Inam, domiciliat în Iași, str. Gloriei nr. 20, județul Iași.

8. Awada Ali, cetățean libanez, născut la data de 9 aprilie 1953 în localitatea Baalbeck, Liban, fiul lui Chaalan și Frosine, domiciliat în București, str. Nedelcu Ion nr. 15, bl. H 12, et. 3, ap. 13, sectorul 3.

9. Fidanachis Tanasis, cetățean grec, născut la data de 8 octombrie 1935 în localitatea Kheni, Grecia, fiul lui Gheorghios și Elena, domiciliat în comuna Ștefănești, cartier Blocuri, bl. 21, sc. A, ap. 13, județul Argeș.

10. Masoud Abdel Rahman, cetățean iordanian, născut la data de 4 aprilie 1955 în localitatea Hajjih, Iordania, fiul lui Abdallah și Lutfieh, domiciliat în București, str. Bolintineanu nr. 9, ap. 67, sectorul 2.

11. Chaikho Ahmad, cetățean sirian-kurd, născut la data de 5 decembrie 1963 în localitatea Afrin, Siria fiul lui Ahmad și Fatima, domiciliat în București, str. Camil Ressu nr. 12, bl. B 5 bis, sc. B, et. 6, ap. 60, sectorul 3.

12. Hassan Moyen, cetățean sirian, născut la data de 1 ianuarie 1955 în localitatea Bsadkin, Siria, fiul lui Mohamad și Hamameh, domiciliat în București, b-dul Constructorilor nr. 8, et. 4, ap. 20, sectorul 6.

13. Paneva Gheorghieva Tudorca, cetățean bulgar, născută la data de 27 februarie 1920 în localitatea Somovit, Bulgaria, fiica lui Gheorghe și Voica, domiciliată în București, b-dul Mihail Kogălniceanu nr. 3, ap. 61, sectorul 5.

14. Panev Valcev Atanas, cetățean bulgar, născut la data de 23 ianuarie 1920 în localitatea Slaveanovo, Bulgaria, fiul lui Valcio și Marinca, domiciliat în București, b-dul Mihail Kogălniceanu nr. 3, ap. 61, sectorul 5.

15. Chawiche Saadeddine, cetățean libanez, născut la data de 28 iulie 1957 în localitatea Beirut, Liban, fiul lui Khaledi și Souad, domiciliat în București, calea Vitan nr. 207-209, bl. 31, sc. 1, ap. 4, sectorul 3.

16. Hatem Muzaffar, cetățean sirian, născut la data de 10 ianuarie 1963 în localitatea Surghaia, Siria, fiul lui Mukaiber și Amena, domiciliat în București, sos. Mihai Bravu nr. 290, bl. 4, sc. A, ap. 33, sectorul 2.

17. Mohamed Moushles Maaz, cetățean sirian, născut la data de 5 mai 1954 în localitatea Alep, Siria, fiul lui Ali și Adawia, domiciliat în București, str. Docenților nr. 7, ap. 1, sectorul 1.


[modificare] Anexa Nr. 2

Lista
persoanelor pentru care s-a aprobat redobândirea cetățeniei române în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991

1. Silea Traian Vlad, cetățean german, născut la data de 13 ianuarie 1956 în București, România, fiul lui Traian și Maria, domiciliat în prezent în Germania, 6000 Frankfurt/Main, Stalburgstr. nr. 2.

2. Georgescu Alexandru, cetățean german, născut la data de 30 mai 1940 în București, România, fiul lui Ion și Elena, domiciliat în prezent în Germania, 8000 München 83, Annette-Kolb-Angerstr. nr. 4.