autentificare cu OpenID
Hotărâre privind autorizarea ieșirii din indiviziune, prin vânzarea de către stat a cotelor-părți indivize din unele imobile situate în județele Arad, Prahova, Sibiu și Vîlcea
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Secretarul general al Guvernului, Paul Jerbas
În aplicarea art. 9 din Decretul nr. 841/1964,
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se autoriză ieșirea din indiviziune, prin vânzarea de către stat a cotelor-părți indivize din unele imobile situate în județele Arad, Prahova, Sibiu și Vîlcea, prevăzute în tabelul anexă la prezenta hotărâre, identificate potrivit planurilor de situație nr. 1-6 anexate[1].

Vânzarea cotelor-părți prevăzute la alin. 1 se face către persoanele fizice menționate în același tabel anexă, care sunt coproprietare asupra celorlalte cote-părți indivize.


[modificare] Anexă

Tabel
cuprinzând persoanele fizice care solicită autorizarea ieșirii din indiviziune, prin vânzarea de către stat a cotelor-părți din unele imobile situate în județele Arad, Prahova, Sibiu și Vîlcea
Nr. crt. Numele și prenumele persoanei fizice Domiciliul persoanei fizice Locul unde este situat imobilul Cota-parte indiviză
1. Farcaș Ana Maria Municipiul Arad, str. Românului nr. 4, ap. 3, județul Arad Municipiul Arad, str. Călimănești nr. 7, bloc 29, ap. 4, județul Arad 1/2
2. Teodorescu Elena Municipiul Ploiești, str. Covurlui nr. 19, județul Prahova Municipiul Ploiești, str. 13 Decembrie nr. 6, județul Prahova 1/2
3. Ghișoiu Ioan
Ghișoiu Mariana
Comuna Cristian, str. XL nr. 36, județul Sibiu Comuna Cristian, str. XL nr. 36, județul Sibiu 1/2
4. Henning Elfriede Orașul Cisnădie, str. Târgului nr. 10, județul Sibiu Orașul Cisnădie, str. Târgului nr. 10, județul Sibiu 1/2
5. Drăgan Cornel-Zeno
Drăgan Corneliu-Eugeniu
Municipiul Sibiu, str. Lily Paneth nr. 29, ap. 1, județul Sibiu Municipiul Sibiu, str. Lily Paneth nr. 29, ap. 1, județul Sibiu 1/2
6. Ghiocel Iulian Comuna Bujoreni, județul Vîlcea Comuna Bujoreni, județul Vîlcea 1/2
  1. Planurile de situație nr. 1-6 se comunică celor interesați.