autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea modelului buletinelor de vot pentru alegerea consiliilor județene și a Consiliului sectorului agricol Ilfov
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
 • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Doru Viorel Ursu
 • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Teodor Mircea Vaida
Pentru alegerea consiliilor județene și a Consiliului sectorului agricol Ilfov, ce va avea loc în termen de 30 de zile de la constituirea consiliilor locale din județe și sectorul agricol Ilfov,
în temeiul art. 77 din Legea nr. 70 din 26 noiembrie 1991 privind alegerile locale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Modelele buletinelor de vot pentru alegerea membrilor consiliilor județene și al sectorului agricol Ilfov sunt cele prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

Art. 2. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa Nr. 1

(Model)

România
Județul ..................

C.J.

Buletin de vot
pentru alegerea consilierilor în consiliile județene

[1]

Circumscripția electorală județeană .....................[2]


1. Se trece denumirea partidului, formațiunii politice sau coaliției care participă la alegeri ori, după caz, mențiunea „candidat independent”, respectiv lista de candidați independenți (conform art. 39 alin. 3 și art. 77 alin. 2).

2. Se trece semnul electoral; între denumirea partidului, formațiunii politice ori coaliției și semnul electoral se păstrează distanța de trei litere. (Candidatul independent și lista de candidați independenți nu au semn electoral.)

3. Se trec numele și prenumele candidaților în ordinea din lista de candidați depusă, după care se încheie patrulaterul.

4. Se trece mențiunea „candidat independent"; pentru fiecare candidat independent se imprimă un patrulater distinct, în ordinea înregistrării candidaturilor (art. 77 alin. 3).

5. Se trece numele candidatului independent.

Notă:

 • Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de către comisia electorală de circumscripție, ținând seama de numărul patrulaterelor necesare pentru a cuprinde toate candidaturile și de faptul că ultima pagină va rămâne albă pentru ștampila de control.
 • Hârtia pentru buletinul de vot va fi de culoare albă și suficient de groasă pentru a nu se distinge pe verso numele imprimat și votul dat.
 • Toate numele, prenumele și cuvintele ce se scriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu litere corp 10 verzal drepte.
 • Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină, care va rămâne albă, vor fi numerotate. Semnul electoral se va încadra într-un spațiu grafic de 1,5 cm × 1,5 cm.


[modificare] Anexa Nr. 2

(Model)

România
Sectorul agricol Ilfov

C.S.A.I.

Buletin de vot
pentru alegerea consilierilor în Consiliul sectorului agricol Ilfov

[1]

Circumscripția electorală a sectorului agricol Ilfov


1. Se trece denumirea partidului, formațiunii politice sau coaliției care participă la alegeri ori, după caz, mențiunea „candidat independent”, respectiv lista de candidați independenți (conform art. 39 alin. 3 și art. 77 alin. 2).

2. Se trece semnul electoral; între denumirea partidului, formațiunii politice ori coaliției și semnul electoral, se păstrează distanța de trei litere. (Candidatul independent și lista de candidați independenți nu au semn electoral.)

3. Se trec numele și prenumele candidaților în ordinea din lista de candidați depusă, după care se încheie patrulaterul.

4. Se trece mențiunea „candidat independent"; pentru fiecare candidat independent se imprimă un patrulater distinct, în ordinea înregistrării candidaturilor (art. 77 alin. 3).

5. Se trece numele candidatului independent.

Notă:

 • Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de către comisia electorală de circumscripție, ținând seama de numărul patrulaterelor necesare pentru a cuprinde toate candidaturile și de faptul că ultima pagină va rămâne albă pentru ștampila de control.
 • Hârtia pentru buletinul de vot va fi de culoare albă și suficient de groasă pentru a nu se distinge pe verso numele imprimat și votul dat.
 • Toate numele, prenumele și cuvintele ce se scriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu litere corp 10 verzal drepte.
 • Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină, care va rămâne albă, vor fi numerotate. Semnul electoral se va încadra într-un spațiu grafic de 1,5 cm × 1,5 cm.
 1. 1,0 1,1 Nota civvic.ro: Aici trebuie probabil să figureze patrulaterele despre care se face vorbire mai jos.
 2. Se va trece denumirea județului.