autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea modelului eșarfei pentru primar
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Doru Viorel Ursu
  • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Teodor Mircea Vaida
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Modelul eșarfei având culorile drapelului național, pe care o vor purta primarii, ca semn distinctiv, în timpul solemnităților, recepțiilor, ceremoniilor publice și la celebrarea căsătoriilor este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Eșarfa se confecționează din mătase, va avea o lungime de 1,90 m și o lățime de 15 cm, astfel încât fiecare culoare să aibă aceeași lățime, și se va termina, la unul din capete, cu un ciucure având culorile drapelului național. Sistemul de încheiere a eșarfei trebuie să permită purtarea și așezarea ei în mod corespunzător.

Art. 3. - Eșarfa se poartă peste costum, va fi așezată pe umărul stâng, culoarea albastră fiind dispusă în partea de sus și se va încheia în partea dreaptă a corpului, cu ciucurele în afară.

Art. 4. - Contravaloarea eșarfei se suportă de consiliile locale, din fondurile acestora.