autentificare cu OpenID
Hotărâre privind crearea Comitetului interdepartamental pentru coordonarea participării României la programele internaționale de asistență destinate noilor state independente de pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul afacerilor externe, Adrian Năstase
  • contrasemnat: Ministrul comerțului și turismului, Constantin Fota
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În vederea coordonării participării României la programele internaționale de asistență destinate noilor state independente de pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice, se creează un comitet interdepartamental, din care fac parte reprezentanți la nivel de secretar sau subsecretar de stat din următoarele ministere: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Comerțului și Turismului, Ministerul Industriei, Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Ministerul Sănătății. De asemenea, din comitetul interdepartamental fac parte reprezentanți ai conducerilor Băncii Naționale a României, Agenției Române de Dezvoltare, Direcției Generale a Vămilor.

Art. 2. - Comitetul se întrunește lunar și ori de câte ori va fi nevoie, pentru examinarea problemelor de coordonare în legătură cu participarea țării noastre la programele de asistență pentru noile state independente, fiecare instituție reprezentată în comitet răspunzând de activitățile și operațiunile care țin de competențele sale.

Art. 3. - În problemele care privesc asistența pentru Republica Moldova, comitetul va conlucra cu Comitetul interministerial pentru relațiile României cu Republica Moldova.

Art. 4. - Comitetul interdepartamental va fi coordonat de secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe, membru al comitetului, iar secretariatul acestuia va fi asigurat de direcțiile de resort din Ministerul Afacerilor Externe și Departamentul pentru Comerț Exterior.

Ministerul Afacerilor Externe va asigura comunicarea cu coordonatorii din celelalte țări participante la programele de asistență.

Art. 5. - Comitetul interdepartamental își va stabili modalitățile de lucru, astfel încât activitatea sa să se desfășoare operativ și eficient.