autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri pentru desfășurarea activităților de cercetare științifică, proiectare, expertiză și consulting în instituțiile de învățământ superior
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministerul Învățământului și Științei, Secretar de stat, Emil Tocaci
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În instituțiile de învățământ superior se pot organiza, cu aprobarea senatelor, compartimente de cercetare științifică - colective, laboratoare, ateliere, secții -, care au ca obiect de activitate cercetări fundamentale și aplicative, cercetări tehnologice avansate, precum și activități de proiectare, expertiză și consulting.

Art. 2. - Activitatea acestor compartimente se finanțează integral din mijloace extrabugetare.

Art. 3. - Veniturile acestor compartimente provin din activități proprii desfășurate pe bază de contracte încheiate cu agenții economici, cu Ministerul Învățământului și Științei - Departamentul Științei, precum și cu alte instituții și organisme interne sau internaționale.

Cheltuielile acestor compartimente legate de realizarea activităților menționate la art. 1, cum sunt cele de personal și materiale, se acoperă integral din veniturile realizate.

Art. 4. - Valoarea contractelor se stabilește pe bază de negociere cu beneficiarii. Veniturile nete obținute din activitățile menționate la art. 1 se utilizează astfel:

  • până la 40% pentru dezvoltarea bazei proprii de cercetare-proiectare;
  • până la 20% pentru stimularea personalului din compartimentele de cercetare științifică, din care jumătate se poate acorda în cursul anului, iar diferența se acordă la sfârșitul anului;
  • minimum 40% pentru finanțarea cheltuielilor bugetare ale instituției de învățământ superior în structura căreia funcționează compartimentul de cercetare.

Art. 5. - La realizarea activității de cercetare desfășurate în cadrul compartimentelor prevăzute la art. 1 participă personalul propriu precum și, dacă este necesar, alte categorii de personal din afara instituției - cadre didactice, colaboratori externi, studenți -, angajați fie cu contract de muncă pe durată determinată, fie nedeterminată.

Art. 6. - Salarizarea personalului compartimentelor menționate la art. 1 este cea prevăzută de legislația în vigoare pentru instituțiile publice.

Art. 7. - Pentru desfășurarea activității compartimentelor de cercetare științifică, instituțiile de învățământ superior pot beneficia, în condițiile reglementărilor legale, de credite bancare.

Art. 8. - Institutele de învățământ superior, în baza prevederilor prezentei hotărâri, vor elabora metodologia de organizare și de funcționare a activității compartimentelor de cercetare științifică.