autentificare cu OpenID
Decret-lege cu privire la consumul gazelor naturale
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Acte care menționează acest act:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Începând cu data de 1 ianuarie 1990 se desființează cotele de gaze naturale prevăzute pentru populație în scopul încălzirii locuințelor, apei calde menajere și preparării hranei.

Pe aceeași dată se stabilește tariful unic de 1 leu/m.c. pentru gazele naturale consumate pentru încălzirea locuințelor, apei calde menajere și prepararea hranei.

Art. 2. - Se abrogă toate reglementările contrare prevederilor prezentului decret cuprinse în Decretul nr. 240/1982 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă și reducerea, în continuare, a consumului de energie electrică, energie termică, gaze naturale și alți combustibili și în Decretul nr. 272/1987 privind unele măsuri pentru raționalizarea consumului de gaze naturale și energie electrică.

Art. 3. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990 ai Ministerului Petrolului ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret-lege.