autentificare cu OpenID
Hotărâre privind drepturile bănești ale gradaților și soldaților în rezervă, pe toată durata concentrării cu scoatere din producție
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul apărării naționale, general-locotenent, Niculae Spiroiu
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
  • contrasemnat: Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 1 ianuarie 1992, pe toată durata concentrării cu scoatere din producție, gradații și soldații în rezervă primesc o indemnizație lunară egală cu solda de funcție a militarilor angajați pe bază de contract și alte drepturi bănești prevăzute de dispozițiile legale pentru militarii în termen de la unitățile militare la care sunt concentrați.

Criteriile de repartizare a claselor de funcție pentru determinarea indemnizației lunare se stabilesc prin ordinul ministrului apărării naționale, respectiv al ministrului de interne.

Art. 2. - Calculul indemnizației pe o zi se face raportându-se indemnizația lunară la numărul de zile calendaristice din luna respectivă.

Art. 3. - Pe durata concentrării cu scoatere din producție, gradații și soldații în rezervă primesc alocația de stat pentru copii de la locurile lor de muncă.

Art. 4. - Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri nu se aplică.