autentificare cu OpenID
Hotărâre privind emiterea unei scrisori de garanție pentru credite externe acordate de „Girozentrale und Bank der österreichischen Sparkassen AG” din Austria
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul comerțului și turismului, Constantin Fota
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se împuternicește Ministerul Economiei și Finanțelor ca, în numele Guvernului, să elibereze o scrisoare de garanție pentru banca „Girozentrale und Bank der österreichischen Sparkassen AG” din Austria privind creditul ce se acordă Societății Companiilor Hoteliere „Grand”, persoană juridică română, cu capital mixt, pentru executarea lucrărilor de investiții la hotelul „Grand” din Calea 13 Septembrie, București.

Garantarea creditului se va face cu respectarea legislației române în vigoare.