autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea numărului de viceprimari
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Doru Viorel Ursu
  • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Teodor Mircea Vaida
În temeiul art. 37 alin. 3 din Legea nr. 69 din 26 noiembrie 1991 - Legea administrației publice locale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Consiliile locale comunale, orășenești, municipale și de sector al municipiului București aleg, din rândul membrilor lor, câte un viceprimar.

Consiliul municipiului București alege, din rândul membrilor săi, 2 viceprimari.

Art. 2. - Mandatul viceprimarilor are o durată de 4 ani și expiră o dată cu cel al primarului.

Art. 3. - Pe durata îndeplinirii funcției de primar sau viceprimar, contractul de muncă al acestora la regiile autonome, societățile comerciale cu capital de stat sau la instituțiile bugetare se suspendă. Pe postul devenit vacant prin ocuparea funcției de primar sau de viceprimar pot fi încadrate alte persoane, numai cu contract de muncă pe durată determinată.

Perioada de timp în care o persoană a ocupat funcția de primar sau de viceprimar se consideră vechime în muncă și în specialitate.

La eliberarea din funcție suspendarea încetează, iar persoana în cauză va beneficia de un salariu egal cu cel pe care l-ar fi avut dacă nu ar fi fost ales în funcția de primar sau de viceprimar.