autentificare cu OpenID
Hotărâre privind încheierea convențiilor de credit cu „Export Development Corporation - Canada” și „Mediocredito Centrale - Italia” - pentru finanțarea contractului de conducere a lucrărilor de realizare a obiectivului „Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5 × 700 MW”, semnat de „RENEL” - R.A. cu „Atomic Energy of Canada Limited - Ansaldo Consortium - AAC”
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
 • contrasemnat: Ministrul industriei, Dan Constantinescu
 • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
 • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
 • contrasemnat: Ministrul justiției, Mircea Ionescu-Quintus
 • contrasemnat: Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Semnarea convențiilor de credit cu „Export Development Corporation - Canada” și „Mediocredito Centrale - Italia” se va face din partea română de către:

 • Regia Autonomă de Electricitate „RENEL” - în calitate de împrumutat;
 • Ministerul Economiei și Finanțelor - în calitate de garant.

Art. 2. - Pentru pregătirea și negocierea, în vederea semnării, a convențiilor de credit cu „Export Development Corporation - Canada” și „Mediocredito Centrale - Italia” se constituie o echipă de negociere a creditelor, conform anexei la hotărâre.

Art. 3. - La încheierea negocierilor, semnarea convențiilor de credit se va face, conform art. 1, cu clauză de intrare în vigoare după aprobarea în Parlamentul României a unui raport care va cuprinde:

 • destinația și valoarea creditelor;
 • scurt rezumat al tratativelor;
 • condițiile de rambursare și garantare;
 • responsabilitățile în rambursarea creditelor și plăților de dobânzi, comisioane și alte speze.

Art. 4. - Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Industriei, Ministerul Justiției, Banca Națională a României, Banca Română pentru Dezvoltare - S.A., „ROMENERGO” - R.A. și „RENEL” - R.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


[modificare] Anexă

Componența
echipei de negociere a creditelor
 • Tiberiu Câmpureanu - vicepreședinte, „RENEL” - R.A., responsabilul echipei
 • Ioan Rotaru - director general, „RENEL” - R.A.
 • Ștefan Bîrsănescu - director adjunct, „RENEL” - R.A.
 • Tiberiu Jipescu - consilier juridic, „RENEL” - R.A.
 • Maria Vătămanu - șef de birou import, „RENEL” - R.A.
 • Eugen Tănase - șef de serviciu, „RENEL” - R.A.
 • Livia Boboș - șef de serviciu, F.C.N.E.C.
 • Ștefan Arganini - expert, Direcția generală a datoriei publice, Ministerul Economiei și Finanțelor
 • Vladimir Chirteș - șef de serviciu cooperare internațională, Ministerul Industriei
 • Gabriela Sanda Nertea - consilier bancar, Direcția de relații cu străinătatea, Banca Națională a României
 • Capriel C. Anton - consilier juridic, Direcția de legislație și studii, Ministerul Justiției
 • Mioara Ionescu - director general, Banca Română pentru Dezvoltare - S.A.
 • Ioan Tișler - consilier, Banca Română pentru Dezvoltare - S.A.
 • Liana Constantinescu - director, Banca Română pentru Dezvoltare - S.A.
 • Rodica Sîncă - director, „ROMENERGO” - R.A.
 • Cristian Voiculescu - șef de serviciu, „ROMENERGO” - R.A.
 • Cornelia Mihai - șef de proiect, „ROMENERGO” - R.A.