autentificare cu OpenID
Decret-lege privind abrogarea și modificarea unor dispoziții din Codul penal și din Codul de procedură penală
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Denumirea titlului I din partea specială a Codului penal se modifică din „Infracțiuni contra securității statului” în „Infracțiuni contra statului”.

Art. 2. - Sunt și rămân abrogate următoarele dispoziții din Codul penal: art. 164 (sabotajul), art. 166 alin. 2 (propaganda împotriva orânduirii socialiste), art. 245 (trecerea frauduloasă a frontierei) și art. 251 (divulgarea unor secrete privind interesele obștești).

De asemenea, sunt și rămân abrogate dispozițiile art. 206 din Codul de procedură penală privind competența organelor de cercetare ale securității.

Art. 3. - Intrarea sau ieșirea din țară prin trecerea frauduloasă a frontierei constituie contravenție și se sancționează cu închisoare contravențională de la 15 zile la 30 de zile sau cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.