autentificare cu OpenID
Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 786/1991 privind reorganizarea structurilor din domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și lucrărilor publice ale prefecturilor și primăriilor
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Doru Viorel Ursu
  • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Teodor Mircea Vaida
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 786 din 25 noiembrie 1991 privind reorganizarea structurilor din domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și lucrărilor publice ale prefecturilor și primăriilor se abrogă.