autentificare cu OpenID
Decret-lege privind unele măsuri în legătură cu asigurările de stat
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Administrația Asigurărilor de Stat acordă, în afara cazurilor prevăzute de lege, despăgubiri pentru pagubele produse în timpul revoluției de:

1. efectul acțiunii gloanțelor sau altele asemenea, neurmate de incendiu sau explozie, căzute asupra unor bunuri, care în prezent sunt:

A. asigurate prin efectul legii:

a) clădiri și alte construcții aparținând cetățenilor și unităților agricole cooperatiste;

b) alte mijloace fixe decât clădiri, precum și mijloace circulante materiale, aparținând unităților agricole cooperatiste;

B. asigurate facultativ:

a) bunuri de uz casnic și gospodăresc aparținând cetățenilor;

b) mijloace fixe (clădiri, alte construcții, mașini, utilaje etc.) și mijloace circulante materiale aparținând unităților din rețeaua CENTROCOOP și UCECOM, pentru pagube produse de incendiu și calamități;

c) mijloace circulante materiale (încărcături) pentru cazurile de pagube produse în timpul transportului, la unitățile din rețeaua UCECOM;

2. efectul acțiunii apelor provenite din conducte și instalații de orice fel sparte sau defectate ca urmare a folosirii armelor, la asigurările prin efectul legii menționate la pct. 1 lit. A;

3. lovirea sau izbirea unor bunuri de vehicule, inclusiv cele constituind tehnică de luptă:

a) la asigurările prin efectul legii menționate la pct. 1 lit. A;

b) la asigurările facultative menționate la pct. 1 lit. B, lit. a) și b).