autentificare cu OpenID
Decret-lege privind urmărirea, judecarea și pedepsirea unor infracțiuni de speculă
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

În timpul și după victoria revoluției populare din luna decembrie 1989 unele persoane necinstite, sfidând cele mai elementare norme umanitare, au sustras bunuri ce fuseseră trimise din spirit de solidaritate internațională poporului român și le-au vândut sau încercat să le vândă la prețuri de speculă în scopul realizării de profituri.

De asemenea, profitând de situația grea a economiei moștenite de la fostul regim dictatorial, persoane necinstite se dedau la acte de speculă, vânzând cu suprapreț unele mărfuri care mai sunt încă deficitare.

Având în vedere cele de mai sus,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani, confiscarea parțială a averii și interzicerea unor drepturi, comercializarea oricăror bunuri primite în cadrul acțiunii de ajutorare internațională a statului, obținute prin sustragere sau în orice mod, fără drept.

Cu aceeași pedeapsă se sancționează vânzarea cu suprapreț a oricăror mărfuri.

Dacă modul de obținere a bunurilor constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile de la concursul de infracțiuni.

Prin derogare de la dispozițiile legii penale, tăinuirea și favorizarea la infracțiunile prevăzute în alin. 1 și 2 se sancționează cu pedeapsa arătată în acele alineate.

Tentativa se pedepsește.

Art. 2. - Faptele prevăzute în art. 1, săvârșite până la data adoptării prezentului decret-lege, se pedepsesc potrivit prevederilor în vigoare la data comiterii lor.

Art. 3. - Urmărirea și judecarea infracțiunilor prevăzute în art. 1 și 2 se fac de urgență, potrivit procedurii privind infracțiunile flagrante.