autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea punctului 4.7. din anexa nr. 3 la Metodologia concesionării, închirierii și locației gestiunii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1228/1990
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Agenția Națională pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Secretar de stat, Adrian Severin
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Punctul 4.7. din anexa nr. 3 la Metodologia concesionării, închirierii și locației gestiunii, cuprinzând procedura și condițiile licitației pentru concesionare, se modifică astfel:

„4.7. - Licitațiile se vor ține în fața unei comisii aprobate de Agenția Națională pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, formată din:

  • reprezentant al A.N.P.D.I.M.M. - președinte
  • reprezentant al Ministerului Economiei și Finanțelor - membru
  • reprezentant al ministerului de resort - membru
  • reprezentant al concedentului - membru
  • reprezentant al A.N.P.D.I.M.M. - secretar comisie.
Din comisia de licitație nu poate face parte secretarul de stat al Agenției Naționale pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii.”