autentificare cu OpenID
Decret-lege privind modul de calcul al unor pensii militare
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Militarilor din cadrele permanente ale fostului Departament al securității statului, fostului Comandament al trupelor de securitate și celor din organele și unitățile care au funcționat în subordinea acestora, care în prezent intră în componența Ministerului Apărării Naționale, trecuți în rezervă cu drept de pensie, începând cu data de 22.12.1989, li se va lua ca bază de calcul la stabilirea pensiei retribuția tarifară corespunzătoare funcțiilor echivalente din Ministerul Apărării Naționale, precum și celelalte elemente prevăzute de lege pentru cadrele acestui minister.

Pentru funcțiile care nu se regăsesc în nomenclatorul Ministerului Apărării Naționale, echivalarea se va face de către o comisie numită de ministrul apărării naționale.