autentificare cu OpenID
Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Praga la 1 iulie 1991, privind încetarea valabilității Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală, semnat la Varșovia la 14 mai 1955, și a Protocolului referitor la prelungirea duratei valabilității acestuia, semnat la Varșovia la 26 aprilie 1985
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 16 decembrie 1991, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 februarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se ratifică Protocolul, semnat la Praga la 1 iulie 1991, privind încetarea valabilității Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală, semnat la Varșovia la 14 mai 1955, și a Protocolului referitor la prelungirea duratei valabilității acestuia, semnat la Varșovia la 26 aprilie 1985.


[modificare] Protocol privind încetarea valabilității Tratatului de prietenie, colaborate și asistență mutuală, semnat la Varșovia la 14 mai 1955, și a Protocolului referitor la prelungirea duratei valabilității acestuia, semnat la Varșovia la 26 aprilie 1985

Statele părți contractante la Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală, semnat la Varșovia la 14 mai 1955,
luând în considerare profundele schimbări care au loc în Europa și care înseamnă încetarea confruntării și scindării continentului,
intenționând ca, în noua situație, să dezvolte în mod activ între ele relații pe bază bilaterală și, în funcție de interesul lor, pe bază multilaterală,
subliniind importanța Declarației comune a celor 22 de state semnatare ale Tratatului privind forțele armate convenționale în Europa, prin care au declarat că ele nu mai sunt adversare și că vor construi relații noi de parteneriat și colaborare,
hotărâte să contribuie la trecerea treptată către structurile general-europene de securitate, pornind de la înțelegerile realizate la Reuniunea la nivel înalt de la Paris, din noiembrie 1990, a Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa,
au convenit asupra următoarelor:
Articolul 1

Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală, semnat la Varșovia la 14 mai 1955 (denumit în continuare Tratatul de la Varșovia) și Protocolul, semnat la Varșovia la 26 aprilie 1985, cu privire la prelungirea duratei de valabilitate a Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală, își încetează valabilitatea în ziua intrării în vigoare a prezentului protocol.

Articolul 2

Părțile la prezentul protocol declară că ele nu au, una față de cealaltă, nici un fel de pretenții patrimoniale decurgând din Tratatul de la Varșovia.

Articolul 3

1. Prezentul protocol va fi supus ratificării.

2. Originalul protocolului și instrumentele de ratificare vor fi depozitate spre păstrare la Guvernul Republicii Federative Cehe și Slovace. Guvernul Republicii Federative Cehe și Slovace va informa celelalte părți la prezentul protocol despre transmiterea spre păstrare a fiecărui instrument de ratificare.

Articolul 4

Protocolul va intra în vigoare în ziua în care va fi transmis depozitarului spre păstrare ultimul instrument de ratificare.

Întocmit la Praga, la 1 iulie 1991, într-un exemplar în limbile română, bulgară, cehă, polonă, rusă și ungară, toate textele având aceeași valoare. Guvernul Republicii Federative Cehe și Slovace va înmâna tuturor celorlalte părți la prezentul protocol copii conforme cu originalul protocolului.

Pentru România,
Ion Iliescu
Președintele României


Pentru Republica Bulgaria,
Jeliu Jelev
Președintele Republicii Bulgaria


Pentru Republica Federativă Cehă și Slovacă,
Vaclav Havel
Președintele Republicii Federative Cehe și Slovace
Pentru Republica Polonă,
Lech Walesa
Președintele Republicii Polone


Pentru Republica Ungară,
Jozsef Antall
Prim-ministru al Republicii Ungare


Pentru Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste,
G. I. Ianaev
Vicepreședinte al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste