autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acordarea garanției guvernamentale pentru creditul extern acordat de „KREDITANSTALT für WIEDERAUFBAU (KfW)” pentru retehnologizarea blocurilor energetice de 330 MW din termocentralele Turceni și Rovinari
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: p. Ministrul industriei, secretar de stat, Dumitru Popescu
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se autoriză Ministerul Economiei și Finanțelor să acorde garanția pentru creditul extern în valoare de 115,069 mil. DM, care va fi primit de către Regia Autonomă de Electricitate „RENEL” de la Banca „KREDITANSTALT für WIEDERAUFBAU (KfW)” din Frankfurt/Main - Germania, pentru retehnologizarea blocurilor energetice de 330 MW din termocentralele Turceni și Rovinari (cu referire la blocurile nr. 4 și 5 - Turceni).