autentificare cu OpenID
Hotărâre privind demisia unui deputat
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan
Camera Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Camera Deputaților ia act de cererea de demisie prezentată de domnul deputat Vasile Sălăgean, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 13 Cluj, și declară vacant locul de deputat deținut de acesta.