autentificare cu OpenID
Lege privind abrogarea unor acte normative
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 8 ianuarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
 • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 noiembrie 1991.

Acte care menționează acest act:

În scopul eliminării din legislația României a unor acte normative emise de vechiul regim care au devenit anacronice, precum și a unor reglementări cu caracter excepțional,
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se abrogă următoarele legi și decrete:

 • Legea nr. 8/1972 privind dezvoltarea economico-socială planificată a României, publicată în Buletinul Oficial nr. 135 din 25 noiembrie 1972;
 • Legea nr. 6/1988 privind statutul juridic al unităților socialiste pe baza principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, publicată în Buletinul Oficial nr. 36 din 4 iulie 1988;
 • Legea nr. 33/1968 privind pregătirea tineretului pentru apărarea patriei, publicată în Buletinul Oficial nr. 149 din 15 noiembrie 1968;
 • Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unitățile economice, publicat în Buletinul Oficial nr. 65 din 11 mai 1973;
 • Decretul nr. 175 din 24 martie 1973 privind programul de lucru pentru realizarea planului de stat de investiții;
 • Decretul nr. 92/1984 privind îmbunătățirea organizării unităților de construcții-montaj în vederea preluării execuției lucrărilor în antrepriză, publicat în Buletinul Oficial nr. 21 din 19 martie 1984;
 • Decretul nr. 137/1984 privind îmbunătățirea organizării unităților cu activitate de construcții-montaj în străinătate, în vederea preluării execuției lucrărilor în antrepriză, publicat în Buletinul Oficial nr. 34 din 19 aprilie 1984;
 • Decretul prezidențial nr. 2 din 5 ianuarie 1976 privind aplicarea în ramura construcții a prețurilor de deviz reașezate pentru lucrările de construcții-montaj și de reparații la construcții;
 • Decretul nr. 394 din 2 decembrie 1976 privind îmbunătățirea prețurilor de producție și de livrare reașezate;
 • Decretul nr. 392 din 23 decembrie 1980 privind actualizarea și îmbunătățirea corelării, pe principii economice, a prețurilor de producție și de livrare în industrie, a prețurilor de deviz în construcții și a tarifelor la serviciile prestate unităților socialiste;
 • Decretul nr. 232 din 26 iunie 1982 privind modificarea prețurilor de producție și de livrare în industrie, a tarifelor în transporturi și a prețurilor de deviz pentru activitatea de construcții-montaj;
 • Decretul nr. 86 din 27 martie 1987 privind reducerea consumurilor de materiale de construcții pentru investiții;
 • Decretul nr. 259/1988 privind modul de aprobare a normelor pentru consumurile materiale și energetice la produse, servicii și în construcții, publicat în Buletinul Oficial nr. 49 din 6 septembrie 1988;
 • Decretul nr. 502/1973 privind înființarea și organizarea Institutului de marină „Mircea cel Bătrân" și a Liceului militar de marină „Alexandru Ioan Cuza”, publicat în Buletinul Oficial nr. 140 din 18 septembrie 1973;
 • Decretul nr. 58/1975 privind atribuțiile și normele de stabilire și modificare a prețurilor la produsele de tehnică militară destinate exclusiv sectorului de apărare, publicat în Buletinul Oficial nr. 54 din 5 iunie 1975;
 • Decretul nr. 469/1971 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Învățământului, publicat în Buletinul Oficial nr. 163 din 30 decembrie 1971;
 • Decretul nr. 68/1980 privind uniformele și drepturile de echipament ale militarilor din Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne în timp de pace;
 • Decretul nr. 69/1980 privind drepturile de hrană în timp de pace ale efectivelor Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne;
 • Decretul nr. 40/1985 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru producția de apărare și înzestrare a armatei;
 • Decretul nr. 390/1979 privind suportarea amenzilor și penalităților de către unitățile economice socialiste, publicat în Buletinul Oficial nr. 88 din 15 noiembrie 1979;
 • Decretul nr. 841/1964 privind reglementarea ieșirii din indiviziune a statului, publicat în Buletinul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 1965;
 • Decretul-lege nr. 5/1989 pentru urmărirea, judecarea și pedepsirea unor infracțiuni, publicat în Monitorul Oficial nr. 7 din 30 decembrie 1989;
 • Decretul nr. 81/1985 privind unele măsuri referitoare la îmbunătățirea activității de soluționare a litigiilor dintre unitățile socialiste, publicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 18 martie 1985;
 • Decretul nr. 208/1976 privind evaluarea pagubelor aduse avutului obștesc prin lipsuri sau degradări de bunuri, publicat în Buletinul Oficial nr. 63 din 5 iulie 1976, modificat prin Decretul nr. 339/1981;
 • Articolul 3 din Decretul-lege nr. 84/1990 privind confecționarea și vânzarea verighetelor din aur pentru populație, publicat în Monitorul Oficial nr. 30 din 22 februarie 1990.