autentificare cu OpenID
Hotărâre privind instituirea unei comisii de anchetă
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
În scopul stabilirii adevărului și eliminării suspiciunii, neîncrederii și prezentării false a unor fapte de corupție cu caracter grav, pretins săvârșite în perioada ianuarie 1990 - decembrie 1991,
Senatul hotărăște:

Art. I. - Se instituie Comisia de anchetă, având următoarele obiective:

 1. Situația fostului patrimoniu P.C.R., U.T.C., U.G.S.R., inclusiv conturile familiei Ceaușescu, precum și situația contului „Libertatea”, la zi.
 2. Tranzacțiile încheiate de Agenția Națională pentru Privatizare privind vânzarea de active sau unități cu capital de stat, concesionări, închirieri, locații de gestiune.
 3. Gestionarea valutei de la 22 decembrie 1989 până la 31 decembrie 1991; situația recuperării creanțelor și a cheltuielilor efectuate ca urmare a încasării lor, precum și a licitațiilor pentru contractarea împrumuturilor externe și a consultațiilor în probleme de privatizare.
 4. Situația juridică a imobilelor din București și din alte localități, care au aparținut fostului P.C.R. sau erau în folosința cadrelor acestuia ori a persoanelor din conducerea fostelor organe de stat sau organizații obștești.
 5. Situația flotei maritime și fluviale a României, cu referire specială la vânzarea, concesionarea, închirierea sau reparațiile efectuate în țară și în străinătate.
 6. Folosirea fondurilor alocate Ministerului Culturii, Ministerului Învățământului și Științei, Ministerului Tineretului și Sportului și stabilirea exactă a situației operelor de artă existente în patrimoniul național la data de 22 decembrie 1989.

Art. II. - Comisia de anchetă va avea următoarea componență:

 1. Dragoș Luchian, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 2. Doru Ioan Tărăcilă, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 3. Mihai Matetovici, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 4. Mircea Cupșa, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 5. Mihai Tălpeanu, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 6. Ilie Gîtan, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 7. Attila Verestóy, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 8. Károly-Ferenc Szabó, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 9. Dumitru Călueanu, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 10. Mircea Voica, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 11. Ion Munteanu, Partidul Unității Naționale Române.

Art. III. - Senatul cere tuturor organelor de stat, instituțiilor, organizațiilor și cetățenilor să pună la dispoziția comisiei, în timp util, orice informații, date sau materiale solicite de aceasta, care sunt de natură să servească la aflarea adevărului în cauză.

Art. IV. - Comisia de ancheta va prezenta rapoarte preliminare pe domenii și raportul final în termen de 90 de zile de la data constituirii acesteia.

Comisia va semnala în rapoarte aspectele insuficient reglementate sau nereglementate legislativ ori care necesită modificări de reglementare, în vederea luării de măsuri corespunzătoare.