autentificare cu OpenID
Hotărâre privind demisia unor deputați
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan
În temeiul art. 67 alin. (2) din Constituția României,
Camera Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Camera Deputaților ia act de cererile de demisie prezentate de deputații Enache Octavian, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 8 Brașov, Ilie Ștefan, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 17 Dolj, Ispas Radu Mircea, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 17 Dolj, și Borza Dorel, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 36 Timiș, și declară vacante locurile de deputat deținute de aceștia.