autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la unele măsuri legate de acordarea timpului de emisie la TV partidelor și formațiunilor politice în campania electorală pentru alegerile locale de la 9 februarie 1992
    notă: Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și Senat în ședința comună din 30 ianuarie 1992.
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan
Parlamentul României, analizând problemele apărute în legătură cu acordarea timpului de emisie TV partidelor și formațiunilor politice în campania electorală pentru alegerile locale, în spiritul art. 46 din Legea nr. 70/1991, hotărăște:

1. Începând cu data de 30 ianuarie 1992, afectarea timpului de emisie se face proporțional cu numărul de liste depuse în județele țării.

2. În acest sens, partidele și formațiunile parlamentare și extraparlamentare au datoria să facă declarații, pe răspundere proprie, privind numărul listelor de candidați înregistrate pe circumscripții electorale; aceste declarații urmează să fie depuse la comisia alcătuită din parlamentari-delegați ai partidelor și formațiunilor politice.

3. În cazul în care se constată neconcordanțe flagrante între declarații și situația reală, comisia abilitată în acest sens va retrage exercitarea dreptului la emisie.