autentificare cu OpenID
Hotărâre privind crearea Comitetului Interministerial pentru Relațiile României cu Republica Moldova
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul afacerilor externe, Adrian Năstase
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În vederea stimulării raporturilor de fraternitate și colaborare cu Republica Moldova se creează Comitetul Interministerial pentru Relațiile României cu Republica Moldova, din care fac parte reprezentanți, la nivel de secretar de stat, din următoarele ministere: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Justiției, Ministerul Industriei, Ministerul Comerțului și Turismului, Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Ministerul Comunicațiilor, Ministerul Culturii, Ministerul Învățământului și Științei, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului și Departamentul pentru Structuri Socio-Politice al Guvernului. De asemenea, din comitetul interministerial fac parte reprezentanți ai conducerilor Băncii Naționale a României, Agenției Române de Dezvoltare, Direcției Generale a Vămilor.

Art. 2. - Comitetul interministerial se întrunește lunar și ori de câte ori va fi nevoie, pentru examinarea evoluției raporturilor României cu Republica Moldova și elaborarea de propuneri în scopul dezvoltării acestor raporturi pe plan economic, cultural, științific, în toate domeniile de interes reciproc.

Art. 3. - Comitetul interministerial va fi coordonat de secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe care se ocupă de problemele raporturilor cu Republica Moldova.

Secretariatul comitetului va fi asigurat de Direcția pentru Republica Moldova din Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 4. - Comitetul interministerial își va stabili modalitățile de lucru, astfel încât activitatea sa să se desfășoare operativ și eficient.