autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Comitetului de Coordonare a Programelor Umanitare pentru România
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul învățământului și științei, Mihail Golu
  • contrasemnat: Ministrul sănătății, Mircea Maiorescu
  • contrasemnat: Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu
  • contrasemnat: Secretariatul de Stat pentru Handicapați, Rodica Munteanu
  • contrasemnat: Comitetul pentru Sprijinirea Instituțiilor de Ocrotire a Copilului, Alexandra Zugrăvescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Comitetul de Coordonare a Programelor Umanitare pentru România, cu sediul în București, b-dul Magheru nr. 7, sector 1, organ interdepartamental pentru coordonarea și gestionarea fondurilor acordate de Comunitatea Economică Europeană, alte organizații și organisme internaționale, în cadrul programelor umanitare de ajutorare pentru România.

Art. 2. - Comitetul de Coordonare a Programelor Umanitare pentru România este compus din Consiliul de administrație și Secretariatul operativ.

Consiliul de administrație formulează propuneri, recomandări și stabilește prioritățile pentru întreaga activitate de ocrotire a copilului și utilizarea fondurilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Consiliul de administrație este compus din câte doi reprezentanți de la Ministerul Sănătății, Ministerul Învățământului și Științei, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Economiei și Finanțelor, Secretariatul de Stat pentru Handicapați și Comitetul pentru Sprijinirea Instituțiilor de Ocrotire a Copilului și câte un reprezentant de la Ministerul Justiției, Ministerul de Interne și Ministerul Apărării Naționale.

Art. 4. - Secretariatul operativ al Comitetului de Coordonare a Programelor Umanitare pentru România este compus din specialiști, delegați pe perioade limitate de timp, de către ministerele și celelalte organe centrale prevăzute la art. 3. Coordonarea acestuia revine Comitetului Național pentru Sprijinirea Instituțiilor de Ocrotire a Copilului.

Art. 5. - Președintele și secretarul Comitetului de Coordonare a Programelor Umanitare pentru România se numesc prin decizie a primului-ministru.