autentificare cu OpenID
Hotărâre prind demisia unui deputat
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan
În temeiul art. 67 alin. (2) din Constituția României,
Camera Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Camera Deputaților ia act de cererea de demisie prezentată de domnul Ioan Seracin, deputat în circumscripția electorală nr. 5 Bihor, aparținând Grupului Parlamentar Democrat Agrar, și declară vacant locul de deputat deținut de acesta.