autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la Raportul Comisiei parlamentare de audiere a persoanelor care, după 22 decembrie 1989, au fost nevoite să-și părăsească locul de muncă și domiciliul din județele Harghita și Covasna
    notă: Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și Senat în ședința comună din 12 februarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan
Dezbătând Raportul Comisiei parlamentare de audiere a persoanelor care, după 22 decembrie 1989, au fost nevoite să-și părăsească locul de muncă și domiciliul din județele Harghita și Covasna,
Parlamentul României:

1. Ia act de Raportul Comisiei parlamentare de audiere Harghita - Covasna și condamnă orice manifestare de șovinism și extremism, precum și orice încălcare a drepturilor omului pe teritoriul României.

2. Cere autorităților competente să cerceteze acele fapte de natură infracțională sesizate, potrivit legii, care au fost comise pe teritoriul județelor Harghita și Covasna, după 22 decembrie 1989, în vederea stabilirii răspunderii persoanelor vinovate de săvârșirea unor asemenea fapte și a reparării daunelor materiale și morale suferite de către cetățeni din aceste județe.

3. Guvernul va analiza, la cererea celor interesați, actele emise de autoritățile administrației publice locale care au dus la încălcarea drepturilor cetățenilor, cu intenția de a provoca părăsirea locului de muncă, a domiciliului sau a unităților școlare din cele două județe, luând măsuri de restabilire a legalității.

*

Parlamentul României, în virtutea prerogativelor ce-i revin, apelează la forțele politice și cetățenii țării ca, indiferent de naționalitate, rasă, limbă sau religie, să depună eforturi pentru prevenirea oricărei manifestări de natură extremistă, naționalist-șovină, precum și a oricăror acte de încălcare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.