autentificare cu OpenID
Hotărâre privind demisia unor deputați
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan
În temeiul art. 67 alin. (2) din Constituția României,
Camera Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Camera Deputaților ia act de cererile de demisie prezentate de deputații Blaga Vasile, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 5 Bihor, și Ciortea Gligor, aparținând Grupului parlamentar democrat-agrar, Circumscripția electorală nr. 33 Sibiu, și declară vacante locurile de deputați deținute de aceștia.