autentificare cu OpenID
Hotărâre privind declararea ca demisionați a unor senatori
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
În temeiul prevederilor art. 68 alin. (2) din Constituția României, potrivit cărora calitatea de senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcții publice de autoritate, cu excepția celei de membru al Guvernului,
precum și ale art. 134 alin. 2 din Regulamentul Senatului,
Senatul hotărăște:

Art. 1. - Senatul declară ca demisionate din funcția de senator următoarele persoane:

  • Jerbas Paul, Circumscripția electorală nr. 38 Vaslui, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale, în prezent secretar general al Guvernului;
  • Bangu Corvin Laurențiu, Circumscripția electorală nr. 37 Tulcea, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale, în prezent prefect al județului Tulcea;
  • Fieroiu Octavian, Circumscripția electorală nr. 39 Vîlcea, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale, în prezent prefect al județului Vîlcea;
  • Grădinaru Nicolae, Circumscripția electorală nr. 29 Olt, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale, în prezent prefect al județului Olt;
  • Homescu Radu, Circumscripția electorală nr. 2 Arad, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale, în prezent ambasador.

Art. 2. - Se declară vacante locurile de senatori deținute de persoanele prevăzute la art. 1.