autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru alegerea vicepreședinților Senatului
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
În temeiul art. 61 alin. (2) din Constituția României,
Senatul hotărăște:

Articol unic. - Se aleg în funcția de vicepreședinte al Senatului următorii senatori:

Oliviu Gherman - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
Vasile Moiș - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
Radu Câmpeanu - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
Kozsokár Gábor - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România.