autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru alegerea secretarilor Senatului
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
În temeiul art. 61 alin. (2) din Constituția României,
Senatul hotărăște:

Articol unic. - Se aleg în funcția de secretar al Senatului următorii senatori:

Ionel Aichimoaie - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
Dan Iosif - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
Petru Jurcan - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
Verestóy Attila - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România.