autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru alegerea chestorilor Senatului
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
În temeiul art. 61 alin. (2) din Constituția României,
Senatul hotărăște:

Articol unic. - Se aleg în funcția de chestor al Senatului următorii senatori:

Doru Ioan I. Tărăcilă - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
Constantin Sava - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale.