autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea termenului pentru prezentarea Raportului Comisiei pentru cercetarea evenimentelor din „Decembrie 1989”
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
Senatul hotărăște:

Articol unic. - Se stabilește ca Raportul Comisiei pentru cercetarea evenimentelor din „Decembrie 1989”, instituită prin Hotărârea Senatului nr. 11/1991, să fie prezentat până la sfârșitul lucrărilor actualei sesiuni ordinare a Senatului.