autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea adjuncților ministrului comerțului exterior
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Mărgăritescu Alexandru, Stancu Ștefan, Vasiliu Ioan-Emil și Ion Aurel se numesc în funcția de adjunct al ministrului comerțului exterior.