autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri referitoare la negocierea acordului de asociere a României la Comunitățile Europene (C.E.) și la intensificarea cooperării cu țările Asociației Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.)
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul comerțului și turismului, Constantin Fota
  • contrasemnat: Ministrul afacerilor externe, Adrian Năstase
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se constituie Comitetul Interministerial pentru Relațiile României cu Comunitățile Europene și țările A.E.L.S., în perspectiva integrării României în structurile economice din Europa, din care fac parte reprezentanți, la nivelul conducerilor, din următoarele ministere și organe centrale: Ministerul de Externe, Ministerul Comerțului și Turismului, Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Industriei, Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției, Ministerul Culturii, Agenția Română de Dezvoltare și Agenția Națională pentru Privatizare.

Art. 2. - Comitetul Interministerial pentru Relațiile României cu Comunitățile Europene și țările A.E.L.S. coordonează, pe plan intern, întreaga activitate privind organizarea și desfășurarea discuțiilor exploratorii pentru negocierea acordului de asociere a României la C.E., precum și pentru încheierea, în viitor, a unui acord de liber schimb cu țările A.E.L.S., în care scop va identifica toate problemele ce urmează a fi abordate în cadrul tratativelor, va pregăti documentația de susținere a punctului de vedere al României și va desemna echipa de negociatori.

Art. 3. - Comitetul interministerial este condus de ministrul comerțului și turismului.

Lucrările comitetului interministerial se desfășoară, ori de câte ori este necesar, la sediul Ministerului Comerțului și Turismului, la convocarea ministrului comerțului și turismului.

În funcție de problematica abordată, la solicitarea ministrului comerțului și turismului, la lucrările comitetului interministerial vor lua parte și reprezentanți ai altor ministere și instituții.

Art. 4. - Se desemnează șeful Departamentului Comerțului Exterior din cadrul Ministerului Comerțului și Turismului în calitate de președinte al echipei de negociatori ai părții române pentru discuțiile exploratorii și negocierile privind asocierea României la Comunitățile Europene, precum și pentru încheierea, în viitor, a unui acord de liber schimb cu țările A.E.L.S.

Art. 5. - Secretariatul comitetului interministerial este asigurat de Ministerul Comerțului și Turismului - Departamentul Comerțului Exterior, în cadrul numărului de posturi existent.