autentificare cu OpenID
Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan
În temeiul art. 71 alin. final din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României și având în vedere Raportul Comisiei de validare,
Camera Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se validează mandatul de deputat al domnului Gavril Cheregi în Circumscripția electorală nr. 5 Bihor.