autentificare cu OpenID
Hotărâre privind demisia unor deputați
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan
În temeiul art. 67 alin. (2) din Constituția României și al art. 166 din Regulamentul Camerei Deputaților,
Camera Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Camera Deputaților ia act de cererile de demisie prezentate de unii deputați și declară vacante locurile deținute de aceștia, după cum urmează:

  • Dumitrescu Alexandru, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 10 Buzău;
  • Vaida Teodor Mircea, aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, Circumscripția electorală nr. 13 Cluj;
  • Bivolaru Marin, aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, Circumscripția electorală nr. 25 Maramureș.