autentificare cu OpenID
Hotărâre privind demisia unor deputați
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan
În temeiul art. 67 alin. (2) din Constituția României și al art. 166 din Regulamentul Camerei Deputaților,
Camera Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Camera Deputaților ia act de cererile de demisie prezentate de unii deputați și declară vacante locurile deținute de aceștia, după cum urmează:

  • Savu-Radu Dumitru, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 12 Călărași;
  • Ciobanu Nicolae, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 29 Olt;
  • Găvan Aurel, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 38 Vaslui.