autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea unui consul general
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul afacerilor externe, Adrian Năstase
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se numește Axente Frăsincar în calitatea de consul general, șef al Consulatului General al României la Istanbul (Turcia).