autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea adjuncților ministrului învățământului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Stănășilă Octavian, Pálfalvi Attila și Cornea Paul se numesc în funcția de adjunct al ministrului învățământului.