autentificare cu OpenID
Lege privind majorarea cotei de participare a României la Fondul Monetar Internațional și acceptarea modificării Statutului F.M.I. prin cel de-al 3-lea amendament
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 februarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
 • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se aprobă majorarea cotei de participare a României la Fondul Monetar Internațional - F.M.I. - de la 523,4 milioane DST la 754,1 milioane DST, cât s-a propus prin Rezoluția Consiliului Guvernatorilor F.M.I. nr. 45-2/1990 „Creșterile de cote ale membrilor fondului, cea de-a 9-a revizuire generală”.

Diferența de 230,7 milioane DST va fi vărsată astfel:

 • 57,7 milioane DST - 25% din majorare - în DST sau în valută liber convertibilă pe seama unei trageri speciale nerambursabile și nepurtătoare de dobândă de la F.M.I.;
 • 173,0 milioane DST - 75% din majorare - în lei, în contul nr. 1 al F.M.I. existent la Banca Națională a României.

Art. 2. - Echivalentul în lei al tragerii speciale de 57,7 milioane DST, de la F.M.I., și respectiv echivalentul în lei al părții din majorarea de cotă - 75% - care se varsă în lei se vor acoperi, în anul în care se vor face plățile, din resurse extrabugetare ale statului existente în cont la Banca Națională a României.

Art. 3. - Se acceptă propunerile de modificare a Statutului Fondului Monetar Internațional, cel de-al 3-lea amendament, aprobate prin Rezoluția Consiliului Guvernatorilor nr. 45-3/1990.

Art. 4. - Banca Națională a României și Guvernul sunt însărcinate cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei legi.


[modificare] Rezoluția Consiliului Guvernatorilor

Creșterile de cote ale membrilor fondului - cea de-a 9-a revizuire generală
Având în vedere prezentarea, de către Consiliul executiv, Consiliului Guvernatorilor, a unui raport intitulat „Creșterile de cote ale membrilor fondului - cea de-a 9-a revizuire generală”, care conține recomandări pentru creșterile de cote ale fiecărui membru al fondului, și
având în vedere recomandarea făcută de Consiliul executiv pentru adoptarea rezoluției de mai jos a Consiliului Guvernatorilor - în care se propun creșterile de cote ale membrilor fondului, ca urmare a celei de a 9-a revizuiri generale a cotelor și în care se tratează anumite probleme conexe - prin vot, fără întrunire, în conformitate cu secțiunea 13 din regulamentele fondului,
Consiliul Guvernatorilor hotărăște prin prezenta că:

1. Fondul Monetar Internațional propune ca, sub rezerva prevederilor acestei rezoluții, cotele membrilor fondului să fie majorate la sumele arătate în dreptul numelor lor din anexa la această rezoluție.

2. Creșterea de cote a unui membru, așa cum se propune prin această rezoluție, nu va deveni efectivă decât dacă membrul a notificat fondului consimțământul său pentru creștere nu mai târziu de data prevăzută de sau în baza paragrafului 4 de mai jos și a vărsat creșterea de cotă integral în perioada prevăzută de sau în baza paragrafului 5 de mai jos, sub rezerva că nici un membru cu răscumpărări, dobânzi sau comisioane restante față de contul de resurse generale nu poate consimți la sau vărsa creșterea sa de cotă până când nu ajunge la zi în ceea ce privește aceste obligații.

3. Nici o creștere de cotă nu va deveni efectivă înainte de ultima din următoarele date:

(i) în perioada care se încheie la 30 decembrie 1991, data stabilirii de către fond că membrii având nu mai puțin de 85% din totalul cotelor la 30 mai 1990 au consimțit la creșterile lor de cote sau după 30 decembrie 1991, data stabilirii de către fond că membrii având nu mai puțin de 70% din totalul cotelor la 30 mai 1990 au consimțit la creșterile lor de cote; sau
(ii) data efectivă a celui de-al 3-lea amendament la statut.

4. Comunicările în conformitate cu paragraful 2 de mai sus vor fi făcute de o persoană deplin autorizată a țării membre și trebuie primite la fond înainte de 6:00 p.m., ora Washingtonului, în ziua de 31 decembrie 1991, sub rezerva că această perioadă poate fi extinsă de către Consiliul executiv, după caz.

5. Fiecare membru va vărsa fondului creșterea sa de cotă în termen de 30 de zile, după ultima din următoarele date: (a) data la care el notifică fondului consimțământul său, sau (b) data la care cerința pentru intrarea în vigoare a creșterii de cotă în baza paragrafului 3 de mai sus a fost îndeplinită, sub rezerva că perioada de vărsământ poate fi prelungită de către Consiliul executiv, așa după cum acesta consideră.

6. La luarea hotărârii cu privire la prelungirea perioadei pentru consimțământul la creșterea de cotă sau pentru efectuarea vărsământului, Consiliul executiv va acorda o atenție deosebită situației membrilor care vor dori încă să consimtă la creșterea de cotă sau să facă vărsământul, inclusiv membrilor cu restanțe prelungite față de contul de resurse generale, constând din răscumpărări, dobânzi și comisioane restante față de contul de resurse generale, care - după părerea sa - colaborează cu fondul pentru decontarea acestor obligațiuni.

7. Fiecare membru va plăti 25% din creșterea sa fie în drepturi speciale de tragere sau în monedele altor membri indicați, cu acordul acestora, de către fond, fie în orice combinație de drepturi speciale de tragere și astfel de monede. Soldul acestei creșteri va fi vărsat de către membru în propria sa monedă.

Adoptată la 28 iunie 1990 de Consiliul Guvernatorilor (Rezoluția nr. 45-2)


[modificare] Anexă
Cota propusă
(în milioane DST)
1. Afganistan 120,4
2. Algeria 914,4
3. Angola 207,3
4. Antigua și Barbuda 8,5
5. Argentina 1.537,1
6. Australia 2.333,2
7. Austria 1.188,3
8. Bahamas 94,9
9. Bahrain 82,8
10. Bangladesh 392,5
11. Barbados 48,9
12. Belgia 3.102,3
13. Belize 13,5
14. Benin 45,3
15. Bhutan 4,5
16. Bolivia 126,2
17. Botswana 36,6
18. Brazilia 2.170,8
19. Burkina Faso 44,2
20. Burundi 57,2
21. Camerun 135,1
22. Canada 4.320,3
23. Cap Verde 7,0
24. Republica Africa Centrală 41,2
25. Ciad 41,3
26. Chile 621,7
27. China 3.385,2
28. Columbia 561,3
29. Comores 6,5
30. Republica Populară Congo 57,9
31. Costa Rica 119,0
32. Coasta de Fildeș 238,2
33. Cipru 100,0
34. Danemarca 1.089,9
35. Djibuti 11,5
36. Dominica 6,0
37. Republica Dominicană 158,8
38. Ecuador 219,2
39. Egipt 678,4
40. El Salvador 125,6
41. Guinea Ecuatorială 24,3
42. Etiopia 98,3
43. Fiji 51,1
44. Finlanda 861,8
45. Franța 7.414,6
46. Gabon 110,3
47. Gambia 22,9
48. Germania 8.241,5
49. Ghana 274,0
50. Grecia 587,6
51. Grenada 8,5
52. Guatemala 153,8
53. Guinea 78,7
54. Guinea-Bissau 10,5
55. Guyana 67,2
56. Haiti 60,7
57. Honduras 95,0
58. Ungaria 754,8
59. Islanda 85,3
60. India 3.055,5
61. Indonezia 1.497,6
62. Republica Islamică Iran 1.078,5
63. Irak 864,8
64. Irlanda 525,0
65. Israel 666,2
66. Italia 4.590,7
67. Jamaica 200,9
68. Japonia 8.241,5
69. Iordania 121,7
70. Kampucia 25,0
71. Kenya 199,4
72. Kiribati 4,0
73. Korea 799,6
74. Kuwait 995,2
75. Laos 39,1
76. Liban 146,0
77. Lesotho 23,9
78. Liberia 96,2
79. Libia 817,6
80. Luxemburg 135,5
81. Madagascar 90,4
82. Malawi 50,9
83. Malaesia 832,7
84. Maldive 5,5
85. Mali 68,9
86. Malta 67,5
87. Mauritania 47,5
88. Mauritius 73,3
89. Mexic 1.753,3
90. Maroc 427,7
91. Mozambic 84,0
92. Myanmar 184,9
93. Nepal 52,0
94. Olanda 3.444,2
95. Noua Zeelandă 650,1
96. Nicaragua 96,1
97. Niger 48,3
98. Nigeria 1.281,6
99. Norvegia 1.104,6
100. Oman 119,4
101. Pakistan 758,2
102. Panama 149,6
103. Noua Guinee 95,3
104. Paraguay 72,1
105. Peru 466,1
106. Filipine 633,4
107. Polonia 988,5
108. Portugalia 557,6
109. Qatar 190,5
110. România 754,1
111. Rwanda 59,5
112. Sao Tome & Principe 5,5
113. Arabia Saudită 5.130,6
114. Senegal 118,9
115. Seychelles 6,0
116. Sierra Leone 77,2
117. Singapore 357,6
118. Insulele Solomon 7,5
119. Somalia 60,9
120. Africa de Sud 1.365,4
121. Spania 1.935,4
122. Sri Lanka 303,6
123. St. Kitts & Nevis 6,5
124. St. Lucia 11,0
125. St. Vincent 6,0
126. Sudan 233,1
127. Surinam 67,6
128. Swaziland 36,5
129. Suedia 1.614,0
130. Siria 209,9
131. Tanzania 146,9
132. Thailanda 573,9
133. Togo 54,3
134. Tonga 5,0
135. Trinidad și Tobago 246,8
136. Tunisia 206,0
137. Turcia 642,0
138. Uganda 133,9
139. Emiratele Arabe Unite 392,1
140. Regatul Unit 7.414,6
141. Statele Unite 26.526,8
142. Uruguay 225,3
143. Vanuatu 12,5
144. Venezuela 1.951,3
145. Vietnam 241,6
146. Samoa de Vest 8,5
147. Republica Arabă Yemen 70,8
148. R.P.D. Yemen 105,7
149. Iugoslavia 918,3
150. Zair 394,8
151. Zambia 363,5
152. Zimbabwe 261,3


[modificare] Proiect de rezoluție al Consiliului Guvernatorilor

Modificarea statutului Fondului Monetar Internațional
Având în vedere invitația Comitetului interimar al Consiliului Guvernatorilor, adresată Consiliului executiv, în sensul de a propune un amendament al Statutului F.M.I., care să prevadă suspendarea dreptului de vot și a drepturilor înrudite pentru membrii care nu-și îndeplinesc obligațiile care le revin din statut; și
având în vedere propunerea făcută de Consiliul executiv pentru un astfel de amendament și raportul pregătit în acest sens; și
având în vedere că președintele Consiliului Guvernatorilor a cerut secretarului fondului să prezinte Consiliului Guvernatorilor propunerea Consiliului executiv; și
având în vedere raportul Consiliului executiv care arată că propunerea sa a fost prezentată Consiliului Guvernatorilor de către secretarul fondului; și
având în vedere cererea Consiliului executiv adresată Consiliului Guvernatorilor de a vota următoarea rezoluție, fără întrunire, în baza secțiunii 13 a regulamentelor fondului,
Consiliul Guvernatorilor, ca urmare, luând notă de numitul raport al Consiliului executiv, hotărăște, prin prezenta, că:

1. Propunerile de modificare (Proiectul celui de-al 3-lea amendament), care sunt anexate la această rezoluție și urmează a fi încorporate în Statutul F.M.I., sunt aprobate.

2. Secretarul fondului este îndrumat să întrebe, prin scrisoare circulară, telegramă sau alte mijloace rapide de comunicare, pe toți membrii fondului dacă acceptă, în conformitate cu prevederile art. XXVIII al statutului, proiectul celui de-al 3-lea amendament.

3. Scrisoarea circulară, telegrama sau altă formă de comunicare ce urmează a fi adresată tuturor membrilor în conformitate cu pct. 2 de mai sus va menționa că proiectul celui de-al 3-lea amendament va intra în vigoare pentru toți membrii, la data la care fondul va certifica, printr-o comunicare oficială adresată tuturor membrilor, că trei cincimi din membri, având 85% din totalul puterii de vot, au acceptat modificările.

Adoptat de Consiliul Guvernatorilor fondului la 28 iunie 1990 (Rezoluția nr. 45-3)


[modificare] Anexă
Proiectul celui de-al 3-lea amendament al Statutului Fondului Monetar Internațional
Guvernele în numele cărora prezentul acord este semnat convin asupra următoarelor:

(1) Textul art. XXVI, secțiunea 2, va fi modificat și se va citi astfel:

„a) Dacă un membru nu-și îndeplinește vreuna din obligațiile care-i revin în baza acestui statut, fondul poate declara acel membru ca ineligibil pentru utilizarea resurselor generale ale fondului. Nimic din această secțiune nu va fi considerat că limitează prevederile art. V, secțiunea 5, sau art. VI, secțiunea 1.
b) Dacă, după expirarea unei perioade rezonabile de la declararea ineligibilității în baza lit. a) de mai sus, membrul persistă în a nu-și îndeplini vreuna din obligațiile prevăzute de acest statut, fondul poate, cu o majoritate de 70% din totalul puterii de vot, să suspende drepturile de vot ale membrului. În cursul perioadei de suspendare se aplică prevederile anexei L. Fondul poate, cu o majoritate de 70% din totalul puterii de vot, să înceteze suspendarea oricând.
c) Dacă, după expirarea unei perioade rezonabile de la decizia de suspendare în baza lit. b) de mai sus, membrul persistă în a nu-și îndeplini vreuna din obligațiile sale prevăzute de acest statut, membrului respectiv i se poate cere să se retragă din fond printr-o decizie a Consiliului Guvernatorilor, luată cu o majoritate de 85% din totalul puterii de vot.
d) Se vor adopta reglementări care să asigure că, înainte de luarea măsurii împotriva oricărui membru în baza prevederilor de la lit. a), b) sau c), membrul va fi informat, într-un timp rezonabil, de plângerea împotriva lui și i se va da posibilitatea corespunzătoare de a-și susține cazul, atât oral, cât și în scris.”

(2) O nouă anexă L va, fi adăugată statutului, care se va citi astfel:

„Anexa L
Suspendarea drepturilor de vot

În cazul suspendării drepturilor de vot ale unui membru, în baza art. XXVI, secțiunea 2 b), se vor aplica următoarele prevederi:

 1. Membrul nu va putea:
  a) să participe la adoptarea unui proiect de amendament al acestui statut sau să fie inclus în numărul total al membrilor, pentru acest scop, cu excepția cazului unui amendament care reclamă acceptarea de către toți membrii, în baza art. XXVIII lit. b) sau să se refere în exclusivitate la Departamentul drepturilor speciale de tragere;
  b) să numească un guvernator sau un supleant al acestuia, să numească sau să participe la numirea unui consilier sau supleant al acestuia sau să numească, să aleagă sau să participe la alegerea unui director executiv.
 2. Numărul de voturi atribuite membrului nu va fi exprimat în nici un organ al fondului. El nu va fi inclus în calculul puterii totale de vot, exceptând cazurile de acceptare a unui proiect de amendament care se referă în exclusivitate la Departamentul drepturilor speciale de tragere.
 3. a) Guvernatorul și supleantul acestuia, numiți de către membru, își vor înceta activitatea.
  b) Consilierul și supleantul acestuia, numiți de către membru sau la a căror alegere a participat și membrul, își vor înceta activitatea, sub rezerva că dacă respectivul consilier a fost îndreptățit să exprime numărul de voturi atribuite celorlalți membri, ale căror drepturi de vot nu au fost suspendate, un consilier și un supleant al consilierului vor fi numiți de către ceilalți membri, în conformitate cu anexa D și, până la o astfel de numire, consilierul și supleantul acestuia își vor continua activitatea, dar numai pentru maximum 30 de zile de la data suspendării.
  c) Directorul executiv, numit sau ales de către membru sau la a cărei alegere a participat și membrul, își va înceta activitatea, în afară de cazul în care directorul executiv a fost îndreptățit să exprime numărul de voturi alocate celorlalți membri, ale căror drepturi de vot nu au fost suspendate. În ultimul caz:
  (i) dacă până la următoarea alegere regulată de directori executivi rămân mai mult de 90 de zile, va fi ales un alt director executiv - pentru perioada rămasă - de către ceilalți membri, cu o majoritate a voturilor exprimate; până la alegerea respectivă, directorul executiv va continua să-și exercite funcția, dar numai pentru maximum 30 de zile de la data suspendării;
  (ii) dacă până la următoarea alegere regulată de directori executivi rămân până la 90 de zile, directorul executiv va continua să-și exercite funcția pentru perioada rămasă din mandat.
 4. Membrul va fi îndreptățit să trimită un reprezentant pentru a participa la orice întrunire a Consiliului Guvernatorilor, Comitetului sau Consiliului executiv (dar nu la toate întrunirile organelor acestora), atunci când membrul a făcut o cerere în acest sens sau când este examinată o problemă care afectează în mod particular un membru.”

(3) La art. XII, secțiunea 3 i), vor fi adăugate următoarele: „(v) Atunci când suspendarea drepturilor de vot ale unui membru încetează, în conformitate cu art. XXVI, secțiunea 2 b), iar membrul nu este îndreptățit să numească un director executiv, membrul poate conveni cu toți membrii care au ales un director executiv în sensul că numărul de voturi atribuite acelui membru să fie exprimat de directorul executiv respectiv, sub rezerva că dacă nici o alegere regulată de directori executivi nu a avut loc în cursul perioadei de suspendare, directorul executiv la a cărui alegere a participat și membrul înainte de suspendare sau succesorul său ales în conformitate cu paragraful 3 c) (i) din anexa L sau cu prevederile de la lit. f) de mai sus, să fie îndreptățiți să exprime numărul de voturi atribuite membrului respectiv. Membrul va fi considerat că a participat la alegerea directorului executiv îndreptățit să exprime numărul de voturi atribuite membrului.”

(4) La paragraful 5 din anexa D se vor adăuga următoarele: „f) Când un director executiv este îndreptățit să exprime numărul de voturi atribuite unui membru în baza art. XXI, secțiunea 3 i) (v), consilierul numit de grupul ai cărui membri au ales pe directorul executiv respectiv va fi îndreptățit să voteze și să exprime numărul de voturi atribuite acelui membru. Membrul va fi considerat că a participat la numirea consilierului îndreptățit să voteze și să exprime numărul de voturi atribuite membrului.”