autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea adjuncților ministrului culturii
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Petrescu Dan și Babeți Coriolan se numesc în funcția de adjunct al ministrului culturii.