autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la subvenționarea temporară, de la bugetul de stat, a cantităților de carne de porcine și pasăre în viu, preluate la fondul de consum
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: p. Ministrul agriculturii și alimentației, secretar de stat, Ovidiu Natea
  • contrasemnat: Departamentul pentru Prețuri și Protecția Concurenței din Ministerul Economiei și Finanțelor, Secretar de stat, Iacob Zelenco
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Diferențele dintre prețurile de contractare și prețurile de achiziție la porcine în viu, de la 115 lei/kg la 150 lei/kg în medie, și la pui de găină în viu, de la 175 lei/kg la 195 lei/kg, pentru cantitățile ce se livrează la fondul de consum în perioada 17 februarie - 30 aprilie 1992, se subvenționează de la bugetul de stat în cadrul fondurilor bugetare prevăzute pe anul 1992 Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Art. 2. - Producătorul agricol, indiferent de forma de proprietate, va încasa integral prețul de contractare și de achiziție stabilit prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației, subvenția urmând a fi încasată de la bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Agriculturii și Alimentației, de către unitatea care achiziționează animale și păsări în viu în vederea prelucrării.

Art. 3. - Ministerul Economiei și Finanțelor și Ministerul Agriculturii și Alimentației vor elabora norme metodologice pentru punerea în executare a prezentei hotărâri.