autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modificarea componenței comisiilor de recepție la unele obiective de investiții din programul Ministerului Industriei, Regia Autonomă de Electricitate „Renel”
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: p. Ministrul industriei, secretar de stat, Dumitru Popescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se modifică componența comisiilor de recepție la unele obiective de investiții din programul Ministerului Industriei pentru Regia Autonomă de Electricitate „Renel”, potrivit anexelor nr. 1-4 la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Industriei va asigura punerea în executare a prezentei hotărâri.


[modificare] Anexa Nr. 1

Modificarea componenței comisiei de recepție
pentru obiectivul de investiții „Centrala electrică de termoficare Timișoara, cu funcționare pe lignit”, numită prin H.C.M. nr. 143/1985, având ultima modificare efectuată prin Aprobarea Consiliului de Miniștri nr. 2233/1989

Președinte:

Vaida Victor - vicepreședinte, Regia Autonomă de Electricitate „Renel”

Vicepreședinte:

Reghiș Dan - director, Filiala „Electrocentrale” Timișoara

Membri:

Stîngă Traian - inginer șef, Filiala „Electrocentrale” Timișoara
Buciu Ionel - director economic, Filiala „Electrocentrale” Timișoara
Oancea Gheorghe - director uzină, Filiala „Electrocentrale” Timișoara
Mițu Cristian - inginer șef uzină, Filiala „Electrocentrale” Timișoara
Bătinaș Octavian - șef birou, Filiala „Electrocentrale” Timișoara
Stoica Nicoale - șef secție, Filiala „Electrocentrale” Timișoara
Pampu Petrică - șef secție, Filiala „Electrocentrale” Timișoara
Păteanu Petru - șef secție, Filiala „Electrocentrale” Timișoara
Barboni Valeriu - șef secție, Filiala „Electrocentrale” Timișoara
Sturm Rudolf - șef atelier, Filiala „Electrocentrale” Timișoara
Medinschi Gheorghe - șef atelier, Filiala „Electrocentrale” Timișoara
Sinițeanu Sidonia - inginer, Filiala „Electrocentrale” Timișoara
Lörenczi Eugen - director, Agenția de Supraveghere și Protecție a Mediului Timișoara.

Au descompletat comisia de recepție: Constantinescu Vladimir, Miloia Mircea, Trif Mariana, Movatz Tiberiu, Anastase Traian, Mocovan Florian, Dinesz Carol, Drăgoescu Constantin, Schuch Gheorghe, Giurconiu Gheorghe, Grozăvescu Toma, Berinde Flaviu și Egher Liviu.


[modificare] Anexa Nr. 2

Modificarea componenței comisiei de recepție
pentru obiectivul de investiții „Centrala electrică de termoficare București-Progresul”, numită prin H.C.M. nr. 144/1983, cu ultima modificare efectuată prin Hotărârea Guvernului nr. 690/1990

Președinte:

Vaida Victor - vicepreședinte, Regia Autonomă de Electricitate „Renel”

Vicepreședinte:

Diac Gheorghe - director, Filiala „Electrocentrale” București

Membri:

Fătu Ion - director tehnic, Filiala „Electrocentrale” București
Miulescu Gabriel - director economic, Filiala „Electrocentrale” București
Angelescu Traian - director uzină, Filiala „Electrocentrale București
Pană Adrian - inginer șef uzină, Filiala „Electrocentrale” București
Păun Mihai - șef serviciu, Filiala „Electrocentrale” București
Zaharescu Sorin - șef serviciu, Filiala „Electrocentrale” București
Mazăre Alexandru - șef laborator, Filiala „Electrocentrale” București
Negoiță Felicia - inginer principal, Filiala „Electrocentrale” București
Lizac Paul - director, Agenția de Supraveghere și Protecție a Mediului București.

Au descompletat comisia de recepție: Costea Nicolae, Postelnicu Nicolae, Suschinel Marieta, Obancea Ion, Enescu Cristian, Toma Aurel și Rădulescu Marin.


[modificare] Anexa Nr. 3

Modificarea componenței comisiei de recepție
pentru obiectivul de investiții „Centrala de termoficare urbană pe combustibil solid, inclusiv rețele de termoficare etapa I Vaslui”, numită prin H.C.M. nr. 35/1985, cu ultima modificare efectuată prin H.C.M. nr. 219/1987

Președinte:

Vaida Victor - vicepreședinte, Regia Autonomă de Electricitate „Renel”

Vicepreședinte:

Gheorghiu Grigore - director, Filiala „Electrocentrale” Iași

Membri:

Mirăuță Radu - director economic, Filiala „Electrocentrale” Iași
Mihai Ion - inginer șef, Filiala „Electrocentrale” Iași
Ivana Dorin - director uzină, Filiala „Electrocentrale” Iași
Luca Radu - șef serviciu, Filiala „Electrocentrale” Iași
Huluță Simion - șef serviciu, Filiala „Electrocentrale” Iași
Dragomir Georgeta - șef secție, Filiala „Electrocentrale” Iași
Pîrvan Anton - șef laborator, Filiala „Electrocentrale” Iași
Irimia Cătălin - inginer, Filiala „Electrocentrale” Iași
Toma Constantin - director, Agenția de Supraveghere și Protecție a Mediului Vaslui.

Au descompletat comisia de recepție: Popa Valeriu, Negoiță Gheorghe, Trifan Teofil, Neculai Costică, Cojocaru Emil și Gavril Vasile.


[modificare] Anexa Nr. 4

Modificarea componenței comisiei de recepție
pentru obiectivele de investiții „Amenajarea hidroenergetică Bistra, Poiana Mărului, Ruieni, Poiana Ruscă” și „Amenajarea hidroenergetică Belareca-Cerna”, numite prin H.C.M. nr. 36/1982 și H.C.M. nr. 72/1982, cu ultimele modificări efectuate prin H.C.M. nr. 219/1987.

Președinte:

Cioară Cornel - vicepreședinte, Regia Autonomă de Electricitate „Renel”

Vicepreședinte:

Comănescu Stelian - director, Filiala „Electrocentrale” Caransebeș

Membri:

Coman Alfred - inginer șef, Filiala „Electrocentrale” Caransebeș
Costi Ioan - director economic, Filiala „Electrocentrale” Caransebeș
Liuba Constantin - inginer, Filiala „Electrocentrale” Caransebeș
Rădulescu Petre - inginer, Filiala „Electrocentrale” Caransebeș
Lăcătușu Viorel - șef serviciu, Direcția generală de producere a energiei electrice și termice - „Renel”
Blada Alexandru - inginer, Direcția generală de producere a energiei electrice și termice - „Renel”
Hulea Dan - inginer, Direcția generală de producere a energiei electrice și termice - „Renel”
Cristea Nicolae - inginer, Direcția generală de producere a energiei electrice și termice - „Renel”.

Au descompletat comisia de recepție: Costea Nicolae, Cârtiță Pantelimon, Cerchez Sever, Teodor Mircea, Hrach Wilhelm, Moga Ion, Topală Vasile și Nincu Mihai.