autentificare cu OpenID
Hotărâre privind crearea Comitetului Interministerial pentru Colaborarea Economică a Țărilor din Zona Mării Negre
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul afacerilor externe, Adrian Năstase
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se constituie Comitetul Interministerial pentru colaborarea Economică a Țărilor din Zona Mării Negre. Din acest comitet fac parte reprezentanți, la nivelul conducerilor, din următoarele ministere și instituții centrale, numiți de conducătorii acestora: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Comerțului și Turismului, Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Industriei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Comunicațiilor, Ministerul Mediului, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției, Ministerul Culturii, Ministerul Sănătății, Ministerul Învățământului și Științei, Ministerul de Interne, Agenția Română de Dezvoltare, Agenția Națională pentru Privatizare, Banca Națională a României, Comisia Națională de Informatică, Comisia Națională pentru Standarde, Metrologie și Calitate.

Art. 2. - Comitetul Interministerial pentru Colaborarea Economică a Țărilor din Zona Mării Negre coordonează, pe plan intern, întreaga activitate privind organizarea și desfășurarea conlucrării în regiunea Mării Negre.

Art. 3. - Comitetul Interministerial va fi coordonat de secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe care se ocupă de problemele organizațiilor europene subregionale.

Lucrările comitetului interministerial se desfășoară, ori de câte ori este necesar, la sediul Ministerului Afacerilor Externe.

În funcție de problematica abordată, la lucrările comitetului interministerial vor putea fi convocați și reprezentanți ai altor ministere și instituții.

Art. 4. - Se desemnează directorul direcției care coordonează organizațiile europene subregionale, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în calitate de președinte al echipei de negociatori ai părții române pentru colaborarea economică a țărilor din zona Mării Negre.

Art. 5. - Secretariatul comitetului interministerial este asigurat de Ministerul Afacerilor Externe - Direcția pentru C.S.C.E., Consiliul Europei și alte organizații europene.