autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la suplimentarea numărului de posturi la oficiile de pensii ale Direcției generale a municipiului București și ale direcțiilor județene de muncă și protecție socială
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se suplimentează numărul posturilor la oficiile de pensii ale Direcției generale a municipiului București și ale direcțiilor județene de muncă și protecție socială cu 500 posturi, pentru o perioadă de 6 luni.

Fondul de salarii aferent acestor posturi se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Numărul de posturi pe județe și municipiul București se repartizează de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.